Ebu Dücane’nin gördüğü Şeytanilerin taptığı Baphomet miydi ?

(Yazıda herhangi bir uyarı yapmaksızın yayınladım ama farklı yorumlamalara ve yanlış anlamalara dahası hurafelere sebebiyet verebilecek bir duruma aracılık etmek istemem bu sebeple şu uyarıyı yazma gereği duyuyorum.Bu Hadis-i Şerif’in uydurma olduğu yönünde de ciddi iddialar mevcut:
İbn el-Cevzî, “Bunun uydurma olduğunda hiç şüphe yoktur” diyerek değerlendirmiştir(bk age, 3/169) Beyhakî “Delailu’n-nübüvve” adlı eserinde(8/188) “Bu rivayetin uydurma olduğunu ve hadis olarak kullanılmasının caiz olmadığını” belirtmiştir Bu rivayetin uydurma olduğunu yazan şu kaynaklara da bakılabilir: “ Suyutî, el-leâliu’l-masnua, 2/292; Muhammed Tahir b Ali el-Hindî, Tezkiretu’l-Mevduat, 1/212)
Makalemde vurgulamaya çalıştığım husus bu konunun uzunca bir süredir bilindiği ve olabilirliği yönünde.Elbette Hadis-i Şerif olarak bildirilen bu konu bir uydurma ise Rabbim cezasını verecektir.Anlatmaya çalıştığımız konuda bu örneği kullanmamın sebebi İslami Kaynaklarda da benzer örneklerin bulunduğunu vurgulamaktır.Doğrusunu şüphesiz Allah (c.c.) bilir.)
Yaşım çok küçükken okuyup uzun süre etkisinde kaldığım ve halende hatırımda olan belkide bu konulara eğilmemi sağlayan bir anektodu sizlerle paylaşmak istiyorum.Şuan bu anlatacaklarımı hangi Hadis kitabında okuduğumu hatırlamıyorum yalnız altta vereceğim Hadis-i Şerifte anlatılan olayın daha teferruatlı bir biçimde anlatıldığı hatırımda.
Tabi ben bunları ilk okuduğumda o zamanlar Baphomet nedir bilmiyordum.Buna kimlerin taptığını da bilmiyordum.Ne için tapabileceklerini tahayyül dahi edemezdim ama gün geldi ve ben Baphomet ismini gördüm,ona ait bir tasviri gördüm ve o an daha çocukken okuduğum bu Hadis bir anda aklımda canlanıverdi.Ebu Dücane sanki Resulullah’a Baphomet’i anlatmıştı.Belki bu olayı benim okuduğum şekliyle okuyan ve bilen vardır yoksa bile bu ilginç olayı paylaşmalıyım zira bu olay sonunda Name-i Peygamberi ismiyle bilinen Allah Resulünün Ebu Dücaneye verdiği bu mektupta hayli ilginçtir.
Ebu Dücane (r.a.) ALLAH Resulü (s.a.v.)´nün huzuruna gelip:
Okumaya devam et